SiuNimTao.

SiuNimTao - Malá myšlienka (základná zostava):

Je prvou zostavou WingTsun systému. Žiak sa učí správne držať telo, získať stabilitu v postoji, zbaviť sa svalového napätia, používať výbušnú silu a pracovať so silou súpera. Zahŕňa základné princípy použitia sily, nadväzovanie kontaktu so súperom (KiuSau), žiaka učí používať "predstavu". Bez tejto "predstavy" je zostava obyčajným mávaním rukami do vzduchu a pre žiaka ani nemá význam. Je dôležité poznať smer smerovania sily, odkiaľ vychádza, čím ju podporiť... Obvykle je cvičená tromi spôsobmi: na pretiahnutie svalov a uvoľnenie, dynamicky s výbušnou silou a ako "vnútorné" cvičenie s dôrazom na dýchanie a "predstavu".